Sprawozdania

Deklaracja dostępności strony internetowej

Bilans

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

8.3 MBPobierzPodgląd pliku